Σερβοκινητήρες

Αναλαμβάνουμε την επισκευή οποιουδήποτε σερβοκινητήρα οποιασδήποτε μάρκας ή τύπου.

Οι τεχνικοί μας είναι πλήρως εξειδικευμένοι στις εργασίες, επισκευής, ανακατασκευής.
Όλες οι εργασίες μας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.
Αναλαμβάνουμε την επισκευή-περιέλιξη:
1)φρένου
2)ρότορας (ζυγοστάθμιση)
3)άξονες, ρότορα, καπάκια (Αποκατάσταση ζημιών)
4)ανεμιστήρες
5)περιέλιξη του στάτη
6)περιέλιξη του resolver